O potřebě znalosti cizích jazyků není třeba v dnešní době diskutovat. Existuje celá řada jazykových škol, které nabízejí nejrůznější typy kurzů a výuky. V drtivé většině případů je užívána klasická školská metoda, kdy výuka probíhá příliš dlouho a jen v přítomném čase a pak se postupně pomalu přechází k dalším časům. Posluchači tím ztrácejí mezi jednotlivými časovými rovinami vzájemné souvislosti, z čehož pak vyplývá určitý gramatický chaos.

Se zcela novým přístupem k výuce cizích jazyků a především gramatiky přišel brněnský psycholog a pedagog PhDr. Vladimír Nepustil. Vypracoval svoji metodu s ohledem na skutečnou potřebu a zájmy svých studentů a vyšel vstříc jejich potřebě orientace v gramatice cizích jazyků.

Metoda výuky je od roku 1994 opatřena ochrannou známkou.

Vyučované jazyky: angličtina, němčina, francouzština

Jazykové kurzy:

Tel: 549 249 157

Fax: 549 256 102

E-mail: info@njs.cz

www: www.njs.cz

 

Kurzovné se pohybuje v rozmezí 3300,- Kč až 3800,- Kč za jeden kurz.
Cena za hodinu výuky (60 min.) je již od 63,- Kč.

Našimi kurzy prošlo do dnešního dne více než 40.000 spokojených posluchačů. Chcete rovněž patřit mezi ně?

 

www.kenik.cz / www.cerpadylko.cz / www.topvizitka.cz

http://www.jazykove-kurzy-brno.cz / http://www.vyuka-francouzstiny-brno.cz / http://www.vyuka-anglictiny-brno.cz
http://www.kurzy-nemciny-brno.cz / http://www.kurzy-francouzstiny-brno.cz / http://www.vyuka-nemciny-brno.cz